back to top

Aktivering 

Vi hjälper sponsorer att aktivera sina partnerskap – kanaloberoende. Vi hjälper också rättigheter att bli mer attraktiva genom att agera som en aktiverings-partner mot sina sponsorer.

Vi tror på att aktiveringar alltid bör vila på en berättelse som antingen löser ett problem eller förhöjer en upplevelse och våra aktiveringar har genom åren har fått fäste hos TV4, SVT, DN, Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen, The Guardian, BCC, NY Times m.m. flertalet gånger.

Kontakta Joel Pallvik, 070 082 20 48, joel.pallvik@packtrain.se

VÅRA TJÄNSTER – AKTIVERING

En central del inom sports marketing är löpande PR och kommunikation. Det finns få andra kontexter där kamp, konflikt, hjältemod och drömmar är så pass närvarande som i sportvärlden. Sportens värld består alltså av en narrativ natur där man kan bygga en berättelse om varför man sponsrar.

Därför utgår vi alltid från ett PR-tänk. För allt för ofta glöms PR-potentialen bort vid aktiveringen och man fastnar ofta vid att skapa innehåll för de redan frälsta, ett event för sakens skull eller en reklamfilm som ingen bryr sig om (om vi ska vara krassa). Visst, ibland rekommenderar vi ett event eller en reklamfilm också, – men det beror på utmaningen och uppdraget – inte på att vi behöver fylla vår icke-existerande produktionslåda.

Sponsorer

Aktiveringsplan

Givet de rättigheter ni samarbetar med tar vi fram en planering för när aktiveringar ska genomföras samt ett övergripande förslag på inriktning.

Konceptutveckling

Baserat på ert företags övergripande varumärkesstrategi och er sponsorstrategi så ta vi fram koncept för att driva mot dessa övergripande målsättningar.

Genomförande & Kommunikation

Vi genomför aktiveringen tillsammans med er och eventuellt era övriga byråpartners där vi normalt hanterar marknads-PR och projektledning.
Inom kommunikation kan vi assistera med löpande PR, medierelationer, och medieträningar

Rättigheter

Onboarding

Vi hjälper er diskutera era sponsorers målsättning med partnerskapet för att på så sätt maximera möjligheterna till ett fruktbart partnerskap oavsett om sponsorns mål är driva varumärkeskännedom, driva försäljning eller bygga varumärke.

Aktiveringspartner

Vi agerar som motpol till era sponsorer och stöttar dem genom processen samtidigt som vi säkrar er egen agenda.

Kommunikation

Vi kan hjälpa er med löpande PR, medierelationer och mediaträningar