back to top

ANALYS

Vi tror på data i alla dess former men allra mest på den vi själva samlar in. Därför genomför vi löpande marknadsundersökningar.

Allt från syndikerad data i form av större nationella undersökningar mot allmänheten till enkäter riktade mot rättigheters målgrupper, besökare till sportevenemang eller till beslutsfattare hos sponsorer och rättigheter.

Kontakta Ulf Björnemark, 073 982 14 32, ulf.bjornemark@packtrain.se

VÅRA TJÄNSTER – ANALYS

Vi genomför flertalet årligt återkommande undersökningar hos svensk allmänhet för att hela tiden ha färsk data som bas för vårt arbete med både rättigheter och sponsorer oavsett det specifika uppdragets natur.

Vi har kunskapen och enkätverktygen för att kunna hantera era databehov från behovsidentifiering till genomförande till analys och avrapportering.

Research

Event

Allt från undersökning av servicenivå, generellt intryck av faciliteter och utbud till sponsorerinran är exempel på innehåll från eventudersökningar.

Varumärke

Vi börjar alltid med att få all data på plats genom undersökningar och djupintervjuer med olika nyckelpersoner och relevanta målgrupper t.ex. anställda, supportrar och sponsorer. Därefter jämför vi de interna målgruppernas uppfattning med allmänhetens uppfattning av ett förbunds, en ligas, en klubbs eller en sponsors varumärke.

Övrigt

Vi kan assistera genom hela processen oavsett om det handlar om att testa nya koncept, ta reda på mer om sina målgrupper, bygga sitt case mot potentiella partners eller via data finna vinklingar till kommunikationen.

Övriga verktyg

Itchi

Itchi är en informationsbank om svenska sponsorer och rättigheter. Sedan 2017 har vi årligen genomfört enkäter mot 6 000 svenskar från norr till söder, ung som gammal. Mer än 6 miljoner datapunkter som påvisar allmänhetens kännedom, inställning och association till nära 300 varumärken inom 33 branscher och 11 olika rättighetskategorier.

Publiken

En årlig rapport baserad på samma undersökning som Itchi där vi samlar in information om svenskarnas inställningen till reklam och marknadsföring, intresse och konsumtion av olika sporter, ligor och landslag samt jämförelser och trender på detaljerad nivå för våra 18 mest populära idrotter.

Sponsring i Sverige

Vår branschrapport baserad på undersökningar av beslutsfattare hos större svenska sponsorer och rättigheter. Här kartlägger vi branschens utmaningar, trender och möjligheter. Första utgåvan 2016.

SponsWatch

Mediaexponering 2.0 då vi bevakar all er exponering i media. Logotypexponering och omnämnanden i alla medier och alla former (video, audio, bild, text) och vi använder oss av ett nätverk av etablerade tekniska leverantörer och beprövade värderingsmodeller. Helt flexibel lösning helt anpassat efter dina behov.

Läs mer på sponswatch.com