back to top

Hammarby Fotboll

Samhällsmatchen, samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls program för social hållbarhet som redan kallats en föregångare genom att ha knäckt koden mellan affärsnytta och samhällsnytta.

 

Programmet har trots sin ringa ålder redan en tydlig struktur, ett starkt innehåll, en kreativ paketering och en växande organisation som borgar för att denna rättighet inom rättigheten ska växa ytterligare i framtiden. Och detta till gagn för existerande partners och inte minst för samhället i stort.

Arbetsområde
Date:
0