back to top

Itchi

Itchi är en informationsbank som baseras på undersökningar. Varje år sedan 2017 har 6 000 svenskar från norr till söder, ung som gammal intervjuats och gett sin åsikt om svenska sponsorer och rättigheter.

Databasen innehåller nu över 6 miljoner datapunkter och påvisar allmänhetens kännedom, inställning och association till över 300 varumärken fördelade över 33 branscher och 11 rättighetskategorier.

Användningsområdena är flera; detaljerad association till mitt eget varumärke, benchmarking mot konkurrenter, matchning mellan sponsor och rättighet baserat på association, jämförelser och trender m.m.

Itchi används dels i Pack Trains planningarbete men erbjuds även i rapportform.

Arbetsområde
Date:
0