back to top

Stockholm Open

En klassisk eventundersökning där besökare till tävlingen frågades om t.ex. serviceutbud, faciliteter, generell inställning till eventet, sponsorerinran och benägenhet att återkomma följande år.

Datan låg till grund för presentation mot såväl tävlingsorganisationen som mot befintliga sponsorer och analysen låg till grund för vidareutveckling av eventet samt dialog med sponsorer kring möjligheter till vidare aktivering.

Arbetsområde
Date:
0