back to top

Leksand IF

Leksands IFs tidigare vision hade löpt ut och det var dags att ta fram en ny vision för att staka ut den överordnade riktningen för klubbens medarbetare samt arbeta fram ledord för att guida klubbens medarbetare i vardagen.

 

För att genomföra projektet genomfördes flertalet undersökningar bland klubbens styrelser, medarbetare, sponsorer och supporters med avsikten att skapa en vision som är tydligt förankrad hos klubbens samtliga intressenter.

 

Pack Train presenterade vision, ledord och förslag på operativ struktur för klubbens styrelse och ledning.

Arbetsområde
Date:
0