back to top

Leksands IF – vision 2025

I samband med arbetet med Leksands IFs vision 2025 fanns ett behov för en bred förankring hos klubbens målgrupper.

För att uppnå denna förankring beslutades att genomföra flertalet undersökningar bland klubbens styrelser, medarbetare, sponsorer och supporters med avsikten att skapa en vision som är tydligt förankrad hos klubbens samtliga intressenter.

Pack Train ansvarade för att designa frågor och programmera enkäterna i vårt enkätverktyg och assisterade sedan Leksand med inbjudningar mot de olika målgrupperna. Slutligen summerades och analyserades datan för att slutligen fungera som en riktningsvisare i framtagandet av vision 2025 och klubbens ledord.

Arbetsområde
Date:
0