back to top

Sponsring i Sverige

Vad efterfrågar svenska sponsorer? Vad i rättigheternas erbjudande uppfattas som mest attraktivt? Hur viktigt är egentligen logotypexponering?

Med start 2016 har vi vid flertalet tillfällen tagit tempen på den svenska sponsorbranschen för att få svar på bland annat dessa frågor. Sponsring i Sverige är en rapport som baseras på undersökning av större svenska sponsorer och rättigheter. Här kartlägger vi branschens utmaningar, trender och möjligheter.

Arbetsområde
Date:
0