back to top

SponsWatch

Mätningar av logotypexponering inom sponsring är allt annat än tillfredsställande.

Det var utgångspunkten när vi tog fram SponsWatch som lanserades hösten 2020. SponsWatch mäter all exponering i media av en rättighet samt dess sponsorer. Vi använder ett nätverk av olika tekniska leverantörer, var och en noga utvald och bäst inom sitt skrå, för att säkra att vi täcker hela medielandskapet. Analys av video och bild sker via artificiell intelligens (AI).

Varje sekunds exponering i tv- och online-sändningar, varje bild på webben och sociala medier, varje omnämnande i radio och poddar hittas, analyseras och värdesätts i vår egenutvecklad tekniska platform som paras med mediebranschens egna definitioner av annonskostnader. Allt detta för att komma fram till en värdering som är så omfattande och trovärdig som möjligt

Läs mer här: sponswatch.com

Arbetsområde
Date:
0