back to top

Stena Fastigheter

Som en huvudpartner till Samhällsmatchen ingår koncept, aktivering, projektledning och genomförande. Allt börjar i syfte – vad vill man som partner uppnå med partnerskapet?

Tryggare boendemiljöer, minskad skadegörelse, erbjudande om sommarjobbstillfällen är exempel på målsättningar och det är dessa aktiviter som ska lyftas fram.

Pack Train driver delar av programmet, hanterar den löpande utvecklingen och sköter kommunikation och PR där Stena Fastigheter lyfts fram i all intern och extern kommunikation.

Arbetsområde
Date:
0