back to top

STRATEGI

Vi hjälper förbund, ligor och klubbar med affärsutveckling och med paketeringar som är anpassade för dagens medie– och sportlandskap.

Vi hjälper även sponsorer med sponsrings- och kommunikationsstrategier genom att identifiera de affärsmässiga grunderna för ett sponsorskap.

Kontakta Ulf Björnemark, 073 982 14 32, ulf.bjornemark@packtrain.se

VÅRA TJÄNSTER – STRATEGI

Pack Train hjälper förbund, ligor och klubbar att utveckla och förvalta sitt varumärke och på så sätt bli mer attraktiva vilket ökar deras möjligheter till större intäkter. Parallellt strävar vi efter att maximera företags effekt inom sports marketing.
Pack Train hjälper förbund, ligor och klubbar att utveckla sin paketering oavsett om det handlar om sponsring eller att finna finansiering för sitt hållbarhetsarbete.

När vi jobbar mot företag och sponsorer, som kliver in i ett förbunds, ligas eller klubbs, CSR-program säkerställer vi att deras investeringar levererar på ROI. Det kan handla om att få genomslag i media, få fler nöjda medarbetare eller vunna affärer.

Sponsorer

Sponsringsstrategier

Vi hjälper företag att ta fram tydliga syften, mål, nyckeltal och hur man optimalt ska organisera sig för att få ut max av sina sponsorskap. Dessutom ska de affärsmässiga grunderna för ett sponsorskap identifieras oavsett om det ska driva varumärkeskännedom, driva medarbetarstolthet eller direkt kopplas mot försäljningsmål. Sponsringsstrategin utgör grunden för vilka rättighetskategorier som är aktuella och lägger även grund för hur man säkrar en ROI på sin sponsring.

Upphandlingsstöd

Att finna en passande rättighet är avgörande för att kunna få rätt utfall för sin sponsring. Att matcha med rättigheten av rätt anledning är central och bör baseras på uppsatta mål. Här kan Pack Train stötta genom hela processen – identifiera, värdera, förhandla –  inte minst tack vare Itchi, vårt verktyg som innehåller data kring allmänhetens inställning och association till hundratals svenska rättigheter.

Föreläsningar / workshops

Söker ni efter inspiration och vidareutbildning inom ett eller flera områden inom sports marketing så erbjuder vi en bred palett från strategi, till aktivering till analys och blandar nationellt och internationellt innehåll.

Rättigheter

Paketering

Vi hjälper förbund, ligor och klubbar med att utveckla sin rättighet genom att paketera sig i samklang med dagens medie- och sportlandskap. Det kan handla om förfiningar, ta fram nya format eller att göra en hållbarhetssatsning sponsringsbar.

CSR & Hållbarhet

Vi hjälper förbund, ligor och klubbar att utveckla sina CSR-program och sitt hållbarhetsarbete. Vi paketerar hållbarhetsprogram och gör dem attraktiva för partners inom privat och offentlig sektor.

Organisationsutveckling

Vi hjälper till med att ta fram visioner, strategier och metoder med syftet att få hela organisationen att jobba mot samma mål. Förankring är A och O och därför är det centralt att vi involverar styrelse, medarbetare, sponsorer och inte minst supportrarna.

Affärsutveckling

Sponsring är en källa för intäkter men det finns fler. Att utveckla rättigheten genom förbättrad kampanjhantering, lojalitetsprogram eller nya digitala intäkter är exempel på områden där vi kan assistera.

Försäljningsstöd

Vi hjälper till att vässa argumenten och som en förlängning av paketeringar kan vi även stötta genom att delta i möten och förhandlingar med befintliga och potentiella sponsorer.